Misió, visió, valors

UNA MISSIÓ
Promoure i impulsar la cultura cooperativa, l’associacionisme,  l’economia solidària, el consum responsable i les sobiranies alimentària, tecnològica, energètica, comunitària, financera, cultural i de la informació i la comunicació.

 

UNS PRINCIPIS INSPIRADORS
Objectius de Desenvolupament Sostenible

CONSTRUÏNT MERCAT SOCIAL

 

GERMINANT ALTERNATIVES

EINES
Visibilització
Informació
Formació
Articulació
Promoció

ACCIONS
Mercat de Pagès
Fira Local
Mapatge
Punt d’informació
Educació i sensibilització

UNA VISIÓ TRANFORMADORA

Postcapitalista
Per assumir la cultura cooperativa, l’Economia Solidària i els principis de d’equitat, treball digne,  sostenibilitat ambiental, cooperació, sense afany de lucre i compromís amb l’entorn, com a espina vertebral per a la transformació socioeconòmica, el desenvolupament local i la construcció de sobiranies en els barris, municipis i territoris.

Ecofeminista
Per assumir la resistència no violenta, l’ajuda mútua, la igualtat, la resiliència, la connexió amb la natura, el respecte pel mediambient i per la biodiversitat, la petjada ecològica les economies de les cures i la crítica al patriarcat, com a valors transversals i vectors de transformació per a posar la vida en el centre.

Comunitària
Per assumir com a comunes el conjunt de bens naturals, socials, culturals, de
coneixement i de biodiversitat biològica i genètica, així com el conjunt de pràctiques, valors i relacions entre els membres de la comunitat, i amb l’entorn i amb els béns compartits, les maneres de fer i les estratègies exitoses per la seva sostenibilitat, com ara les cures, la redistribució, el repartiment, la reparació, la reposició, la reproducció, la justícia, l’equitat, l’empatia o el reconeixement